Till huvudinnehållet
Stäng meny

Att tänka på i förebyggande arbete

Att belysa utsatthet bland personer med funktionsnedsättning är väldigt svårt. Begreppet funktionsnedsättning är mångfacetterat och beroende av omgivningens utformning och omgivningens bemötande. En funktionsnedsättning kan vara partiell eller total, fysisk, kognitiv (intellektuell), psykisk, sensorisk eller emotionell förmåga, eller en kombination av dessa. Att beskriva situationen för en sådan heterogen grupp är därför svårt. Det går dock inte att bortse från den högre risk för utsatthet som personer med funktionsnedsättning har och som lyfts av en rad aktörer.

Huruvida barn och unga med funktionsnedsättning i större utsträckning riskerar att utsättas för sexuella kränkningar och övergrepp än barn och unga utan funktionsnedsättning är inte glasklart. Det är svårt att avgöra hur det exakt förhåller sig. Däremot inom gruppen barn med funktionsnedsättningar tenderar barn med intellektuella funktionsnedsättningar i större utsträckning att utsättas för sexuella kränkningar och övergrepp än barn med andra funktionsnedsättningar.

 

Två perspektiv att ta med sig i det förebyggande arbetet

  • Barn och unga med funktionsnedsättning kan ha svårare att göra omgivningen uppmärksam på vad som sker och vad de har utsatts för. De faktorer som spelar in är i sig inget som skiljer sig från andra barns svårigheter att berätta. Däremot kan omständigheterna ses som ”förstärkta” i meningen att de kan ha mer begränsade möjligheter att kommunicera, mer begränsade möjligheter att fly från en utsatt situation, och i högre grad är beroende av andra människor och mer vana att respektera auktoriteter.

 

  • Barn och unga med funktionsnedsättning kan befinna sig i en beroendeställning som särsklit kan behöva uppmärksammas. Beroendeställning är i sig en komplicerande faktor när det handlar om sexuellt utnyttjande. Unga medlemmar kan i allra högsta grad uppleva att de är i en beroendeställning till sina ledare, både känslomässigt och för att bli uttagen till olika satsningar eller event. Att dessutom vara beroende av sin ledare för att få särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning blir ytterligare en dimension för den utsatte men det kan även vara ett orosmoment för ledaren. Att behöva ta i en ung medlem för att hjälpa hen med något och vara orolig för att detta kan misstolkas av den unge eller av anhöriga. Det finns dock sätt att hantera detta, nämligen att förklara vad du som ledare behöver göra och varför och be den unge att säga ifrån om det inte känns bra.

 

Sveriges radio sände i maj 2014 programmet Tendens med rubriken ” Utsatt och i beroendeställning” om Ann-Marie som lever med en intellektuella funktionsnedsättningar och utsatts för sexuella övergrepp av personer som hade till uppgift att hjälpa henne. Du kan lyssna på programmet ”Utsatt och i beroendeställning” på Sveriges radios webbplats (länk öppnas i nytt fönster).

 

Lästips

Vill du läsa mer om levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning?

Fokus 12 – om unga med funktionsnedsättning (Ungdomsstyrelsen) Finns att ladda ner på MUCFs hemsida (länk öppnas i nytt fönster).