Till huvudinnehållet
Stäng meny

Pratstartare

  • Vad kan en sexuell kränkning vara i vår verksamhet?

  • Hur är en bra relation mellan en ung ledare och en ung medlem?

  • Har vi i vår organisation en krisplan eller handlingsplan för hur man ska agera i olika situationer?

  • Hur får ledare i vår verksamhet kunskap om sexuella kränkningar och övergrepp, vad man kan göra för att förebygga samt vad man ska göra om något sker?

  • Vad gör jag om jag får veta att någon har utsatts för en sexuell kränkning eller ett övergrepp?

  • Vad gör jag om jag misstänker att någon i vår verksamhet utsatts för ett sexuellt övergrepp? Hur hanterar jag de inblandade?

  • Om en ung medlem berättar om en sexuell kränkning eller ett övergrepp, vad är viktigt för mig som ledare att tänka på i ett sådant samtal?

  • Hur bör vi agera om en ledare i vår verksamhet blir misstänkt för ett sexuellt övergrepp?

  • Vad kan vi inom vår verksamhet göra för att minska risken för sexuella övergrepp och kränkningar?

  • Informerar vi barn och unga i vår verksamhet om vart de kan vända sig om de mår dåligt?

Ovan finner du tio av de diskussionsfrågor som tas upp i Pratstartaren. Dessa tio kan du klicka igenom direkt här på sidan. I det nedladdningsbara dokumentet finner du samtliga frågor med introducerande texter. Diskutera alla frågorna eller bara några av dem. Diskutera dem i styrelsen, i arbetsgrupper, med ledare eller med ungdomar i er verksamhet. Diskussionsfrågorna kan vara ett sätt att starta upp ett förebyggande arbete men även ett sätt att hålla arbetet vid liv och dela kunskapen med ledare och andra. Se därför till att återkommande diskutera hur föreningen förebygger sexeulla kränkningar och övergrepp som en del av det löpande värdegrundsarbetet.