Till huvudinnehållet
Stäng meny

Att förebygga

Att diskutera och skriva ner vad ni vill och kan göra för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp i er verksamhet är en viktig process som ger en grund för alla att stå på. Här är några steg som stöd i arbetet med att utveckla och formulera ett förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp i er verksamhet.

 • Lägesbeskrivning

  Vilken bild har ni av sexuella kränkningar och övergrepp i er verksamhet? Upplever ledare och medlemmar att det finns problem?
 • Mål med arbetet

  Lika viktigt som att göra något är att veta vart man vill komma med sitt arbete. Hur vill ni att det ska vara i er verksamhet? Vad har ni för vision eller målbild?
 • Särskilda situationer

  Finns det några särskilda situationer som innebär en högre risk för sexuella kränkningar och övergrepp i er verksamhet? Hur hanterar ni dem? Vilka arenor måste ni tänka på - träningar, träffar, läger, internet?
 • Kunskap

  Skapa rutiner för hur ledare löpande kan få information och utbildning kring sexuella kränkningar och övergrepp samt hur de kan arbeta. Kunskap är en nödvändig grund för att kunna utveckla andra insatser.
 • Rekrytering av ledare

  Skapa rutiner för hur ni ska få en bild av de personer som ska få ledaruppdrag oavsett er tidigare relation. Genom att vara tydlig och konsekvent i rekryteringen av personer som ska möta och leda barn och unga sänder ni en signal om det inte är en rättighet att vara ledare i er verksamhet utan att ni vill ha de bästa som finns att tillgå.
 • Vem gör vad i akuta situationer?

  Vägledning kring vad som ska göras i akuta situationer bör finnas nedskrivet, vara känt och tillgängligt för ledare och andra som är inblandade i föreningens ledarledda barn- och ungdomsverksamhet. En krissituation, oavsett vad den beror på, är tillräckligt turbulent ändå.
 • Kommunikation med unga och föräldrar

  Att informera om vad ni i er verksamhet gör, hur och när, ger en trygghet för både medlemmar och föräldrar samt skapar bättre förutsättningar för att lyckas med arbetet. Vad görs, vilket stöd finns och vart kan unga och föräldrar vända sig för att få det?
 • Följ upp det ni gör

  Att försöka skapa sig en bild av om man når ut med sitt budskap och hur de inblandade upplever det som görs är viktigt för att känna att man är på rätt väg. Försök hitta en form för att få denna respons.

 

Vill du läsa mer om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och kränkningar i föreningar se rapporten Även i den bästa av föreningar (pdf) Öppnas i nytt fönster.