Till huvudinnehållet
Stäng meny

Registerutdrag

Organisationer, som bedriver ledarledd barn- och ungdomsverksamhet, har möjlighet att begära att även ideella ledare visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Denna möjlighet finns sedan den 18 december 2013. Här hittar du stöd till hur ni som förening kan använda denna möjlighet. På Polisens hemsida hittar du information samt nödvändiga blanketter.

Med begränsat registerutdrag menas att enbart de domar som lagstiftaren bedömt vara relevanta för den verksamhet utdraget avser syns. De brott som syns i ett begränsat utdrag enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång. I utdraget syns alltså inte eventuella domar som till exempel rör parkeringsförseelser, skattebrott och snatteri.

 • Fatta ett generellt beslut

  Ta upp frågan i styrelsen och fatta ett generellt beslut kring hur ni som förening tänker göra med möjligheten att begära in utdrag ur belastningsregistret gällande era ledare. Ett beslut som gäller alla är bra att ha så att ingen känner sig utpekad. Att begära in ett utdrag blir då en självklar del i hur ledare engageras i er förening.
 • Att begära ut ett begränsat utdrag

  Det är den ledare som utdraget berör som själv måste begära ut det begränsade utdraget ur polisens belastningsregister. Blankett finns på Polisens hemsida. Den aktuella blanketten som ledaren ska fylla i heter: Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn.
 • Att visa upp utdraget

  Styrelsen bör utse två personer bland föreningens medlemmar som för styrelsens räkning bedömer, utifrån vad som står i utdraget, om personen är lämplig att tilldela den tilltänkta uppgiften.

  Kuvertet innehållande registerutdraget överlämnas oöppnat till dessa personer. Kuvertet öppnas med alla berörda närvarande. Notera att utdraget avser registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och inget annat. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.
 • Föreningens dokumentation

  Föreningen får inte behålla registerutdraget. Inte heller kopiera eller på annat sätt spara innehållet, utan endast dokumentera huruvida utdrag har eller inte har visats upp.
 • Vad händer sen?

  Lagen säger inget om hur föreningen bör/ska agera som följd av vad registerutdraget visar, utan det måste föreningen själv besluta om. Det begränsade registerutdraget är enbart ett stöd i rekryteringsarbetet.