Till huvudinnehållet
Stäng meny

Arbete med POA

Logo Alvik basket

En ung ledare som ägnade sig åt sexuella trakasserier på Facebook gjorde att föreningen fick upp ögonen för att det fanns ett behov av att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp. Även Patrik Sjöbergs och Markus Luttemans bok Det du inte såg (2011) gav dem något tydligt och konkret att referera till. Den väckte frågor: Hur ser det ut för oss i relationen mellan ledare och barn? Vad kan vara laddat? Hur hanterar vi gråzonerna? Vad är okej och vad är inte okej?

Idag, tre år senare, har de ett tydligt förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp inom ramen för det bredare arbetet mot mobbning och diskriminering. Arbetet är inte färdigt utan betraktas som något som måste pågå fortlöpande. Målet är en nollvision, både för sexuella kränkningar och för mobbning och diskriminering. Föreningen har fått mycket uppskattning, både av föräldrar och av andra föreningar.

‒ Ju mer vi gör för att göra barn och unga trygga, desto mer populära blir vi, säger Magnus Berg, självutnämnd ”socialminister” i föreningen samt styrelseledamot och ledare.

Enkelt och tydligt har varit ledord i föreningens arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp. Alvik basket ville göra något konkret för att minimera riskerna. Arbetet utvecklades av en liten grupp bestående av sex engagerade i föreningen. Gruppen tog dessutom hjälp av Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av behandling av unga som utsatts för sexuella kränkningar och övergrepp. Olof Risberg gav dem kunskap och stöd i utvecklingsarbetet men finns också kvar som resurs och ger löpande utbildning och stöd till föreningen, inte minst de två personer som utgör POA (Prata om allt-personer).

I arbetet har föreningen utgått från vad som händer i deras sammanhang men de tar också upp vad som har hänt i andra föreningar med syftet att lära av andras erfarenheter. Under arbetet har framförallt gråzonerna diskuterats. Där är det viktigt att vara som mest konkret, menar Magnus Berg. Är det okej att en herrlagspelare duschar med juniorpojkarna? Är det okej att som tränare kommentera någons kropp, daska spelare i rumpan vid byte eller låta en förälder masserar en ungdoms lår?

Nyckeln till framgång har varit att tydligt förpacka det som föreningen gör, repetera det i alla sammanhang som finns och sedan agera när något sker. Att agera när något sker handlar om att bygga upp en struktur för att kunna agera i akuta och mer allvarliga situationer men även om att reagera på verbala och kränkande uttryck mellan unga och att beröra initiationsriter och vad som kan ske innanför omklädningsrummets väggar.

Kärnan i föreningens arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp består av fyra delar:

  • POA (Prata om allt-personer)
  • ett seminariepaket
  • ett etiskt kontrakt
  • utnämningen Schyst ledare.

POA har utvecklats till det centrala navet för föreningens arbete. Deras huvudsakliga funktion är att finnas till för de unga medlemmarna, men även ledare kan vända sig till POA för att få tips, råd och stöd i olika situationer. De går ut i lagen och informerar om att de finns och att de unga kan vända sig till dem om de behöver prata om något som hänt eller få hjälp i en situation. Ledarna kan dra in POA i sina lag för att följa upp händelser eller reda ut situationer som uppstått, men de ska också vända sig till POA i akuta fall och det är POA som tar beslut om och genomför eventuella anmälningar. POA-personerna är ideella och fanns tidigare i föreningen som ledare. En viktig del i arbetet med POA är att göra begreppet känt och oladdat för medlemmarna. Strategin är att prata om POA och påminna om deras existens i alla tänkbara sammanhang.

Seminariepaketet utgörs av en presentation av föreningens värdegrund, de olika delarna av föreningens förebyggande arbete samt kunskap om vad sexuella kränkningar och övergrepp kan vara i deras kontext. Detta förmedlas till medlemmar och deras föräldrar samt till ledare i alla större sammanhang som det årliga lägret och på storföräldramöten. Det etiska kontraktet, som alla ledare ska skriva på, och utnämningen Schyst ledare, har till funktion att knyta ledarrollen till föreningens värdegrund samt det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp.

Att vara öppen, tydlig och konkret med vad arbetet handlar om har varit en viktig del i så väl uppbyggnadsfasen som i det löpande arbetet.

I arbetet med utnämningen Schyst ledare engageras lagen i att nominera kadidater. En schyst ledare ska främst synliggöra andra värden än det rent baskettekniska. Föreningens budskap är att i en verksamhet som leds av en Schyst ledare förekommer varken kränkningar, övergrepp eller mobbning. Både utnämningen och POA har fått egna loggor som finns på hemsidan och som i framtiden även förhoppningsvis kommer att sitta på ledarnas overaller. Att ha en logga på overallen som det står Schyst ledare på ger något att leva upp till.

Ett annat sätt att vara tydlig och konkret har handlat om kommunikationen med ledare, medlemmar och föräldrar. Att inte vika för att ge exempel i syfte att förtydliga frågan. Föreningen är därför noga med att prata om vad sexuella kränkningar och övergrepp kan vara, vad föreningen gör och vart unga kan vända sig vid behov. Budskapet som föreningen vill nå ut med är att det är du som bestämmer.

‒ Vi tror på modellen: Alla ska veta att alla vet. Då är det lättare att säga till, säger Magnus Berg.

Att bedriva ett löpande arbete med frågan på detta sätt har dock krävt en del extra resurser. Visst kompetensbehov kunde tillgodoses genom de resurser som fanns inom föreningen, till exempel tryckare och kommunikatörer, men andra behov har inte kunnat lösas med interna resurser utan föreningen är beroende av sponsorer.

‒Swedbank har nappat på Alvik baskets arbete och sponsrar föreningen. Att de vill ha den inriktningen i sin sponsring är en motor till att göra mer, fortsätter Magnus Berg.

De tydligaste utmaningarna som föreningen identifierat är tid och energi. De skulle vilja göra ännu mer. Ibland kan ledare som inte är så engagerade i det förebyggande arbetet reagera på föreningens stora satsning men det upplevs varken som frustrerande eller konstigt. Det som däremot upplevs som framgångsskapande är tydligheten och att inte hymla ‒ att beskriva saker och ting för exakt vad de är, exempelvis genom att prata om vilka typer av övergrepp som kan förekomma och inte linda in det samt att ha tydliga förpackningar på det arbete som föreningen gör med POA, Schyst ledare, kontraktet och seminariepaketet. Alla bitarna har en tydlighet som är kommunicerbar. En bekräftelse på att de når fram är när de får reaktioner från de unga medlemmarna som: ”Ska ni tjata om POA nu igen?

 

Alvik baskets etiska kontrakt (pdf) Öppnas i nytt fönster.