Till huvudinnehållet
Stäng meny

High five och Trygga möten i Lugi

Logo Lugi

År 2011 blev det stora rubriker i Sydsvenska dagbladet och även i teve om att en väl tidigare ledare inom Lugi handboll utsatt unga killar i föreningen för sexuella kränkningar under flera års tid. Övergreppen hade pågått fram till 1995 då han blev utesluten ur Lugi. Men 2011 insåg föreningen att de var tvungna att ta tag i sin historia. De kallade till ett öppet möte för medlemmarna där beslut togs om att bilda en antikränkningsgrupp. Gruppen fick styrelsens mandat att utveckla ett förebyggande arbeta mot kränkningar och övergrepp, där frågan om sexuella kränkningar och övergrepp skulle ingå.

Föreningen kunde på det sättet vända en tråkig händelse i det förflutna till något som upplevs positivt i dag. Målet med arbetet var att göra Lugi till en trovärdig och trygg förening samt att göra vad de kunde för att en liknande händelse inte skulle ske igen. Föreningen ville arbeta förebyggande samt utveckla ett professionellt agerade i akuta situationer. De ville sätta frågan om att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar högt på agendan och tydliggöra var föreningen står idag.

‒ Man kan inte sitta och hoppas att allting ska bli bra. Har man att göra med människor så händer det saker, säger Emme Adebo, sportchef och ungdomsledare i Lugi handboll.

Emme Adebo menar att föreningarna har ett stort ansvar om det händer något. I annat fall blir den utsatte kränkt på nytt.

Antikränkningsgruppen bestod initialt av åtta personer, föräldrar och aktiva spelare (som yngst 18 år). De fann den kompetens som behövdes i de föräldrar som engagerade sig. Gruppen kom bland annat att bestå av en sjuksköterska, en polis, en som var aktiv i brottsoffersjouren samt en barnpsykolog. Initialt tog föreningen hjälp av Rädda Barnens projekt Fem steg mot en handlingsplan. Rädda Barnen bidrog med en form för fem träffar samt en processledare som stöttade antikränkningsgruppen i sitt arbete att ta fram en handlingsplan som skulle definiera dess roll. Gruppen har förändrats allt eftersom arbetet har gått framåt. Idag är de fyra som träffas med jämna mellanrum: två som arbetar förebyggande med utbildning och två som utgör resurser i akuta lägen för föreningens medlemmar. De har beredskap om något skulle hända samt svarar på frågor från medlemmar.

Lugi tog beslutet att alla ledare behöver utbildning för att kunna se, förstå och förebygga. Därför använder de sig av scouternas webbaserade utbildning Trygga möten och kräver att alla ungdomsledare går den.

‒ Det är inte svårt att motivera ledare till det, säger Emme Adebo. Alla ungdomsledare och alla nya ledare har fått information och en länk till utbildningen. Efter avslutad utbildning ska ledarna skicka in en kopia till kansliet på det diplom som ges vid avslutad utbildning och på det sättet har föreningen koll på vilka som gått.

Föreningen upptäckte Scouternas arbete och utbildning i och med World scout jamboree 2011. De tog kontakt med förbundet då de var intresserade att köpa utbildningen och fick då veta att det fanns en kostnadsfri webbutbildning. Trots att webbutbildningen har utarbetats av Scouterna passar den bra även till Lugi.

Utöver webbutbildningen arrangerar Antikränkningsgruppen även ett par föreläsningar per termin för föreningens ledare kring frågan om kränkningar och övergrepp. Vid dessa tillfällen samtalar de om olika typer av kränkningar exempelvis mellan unga, mellan ledare och unga samt mellan vuxna ledare. Antikränkningsgruppen har utvecklat ett eget material med föreläsning, värderingsövningar och ”4-hörnsövningar” där ledarna tvingas ta ställning i olika frågor.

Emme menar att det inte är så sannolikt att samma sak händer igen men kränkningar och övergrepp kan ske på andra sätt, exempelvis på sociala medier och det måste föreningen vara förberedd för. Det gäller att nå ledarna som i sin tur kan ta frågan vidare ut i lagen.

Lugi upplever sig ha lyckats bra med förankringsarbetet. Föreningen försöker påminna om antikränkningsgruppen så mycket de kan. Ledarna är föreningens röst mot de unga medlemmarna. Det är viktigt att även få ut information om att antikränkningsgruppen är till för dem och att de unga kan vända sig till den om de behöver hjälp eller stöd. Föreningen har gått ut med information, men det är många personer involverade i föreningens verksamhet och det kan vara svårt att nå alla.

- Arbetet ska pågå så länge Lugi har barn i sin verksamhet. Det är en trovärdighetsfråga.

Det förebyggande arbetet som föreningen utvecklat har kommit att kräva extra resurser. Därför gör en person på kansliet en del av arbetet. Föreningen har även fått extra ekonomiska resurser genom statliga Handslaget samt i form av stipendium från Folksam i samarbete med Skåneidrotten.

Föreningen har dragit många lärdomar av sitt arbete. Bland annat att det krävs uthållighet. Det kan ta lång tid att få saker och ting gjorda då det är ett ideellt arbete vid sidan av annat arbete. En positiv erfarenhet, som föreningen fått med sig, är att om ledningen är öppen med föreningens historia och sin vilja att utveckla ett förebyggande arbete är medlemmarna villiga att bidra.

‒ Alla man frågar om hjälp ställer upp. Föreningens erfarenhet har också spelat roll. Det har bidragit till att det är lätt att få legitimitet för frågan. Alla involverade i föreningen tycker att det är viktigt att Lugi hanterar detta. Men det hade gått att göra ändå, avslutar Emme Adebo.