Till huvudinnehållet
Stäng meny

Hbtq-ordlista

Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuell, bisexuell, transperson och queer.

Homosexuell är den person som blir sexuellt attraherad eller kär i personer av samma kön som hen själv har. Homosexualitet är en sexuell läggning.

Bisexuell är den person som blir sexuellt attraherad eller kär i både tjejer och killar. Att vara bisexuell är också en sexuell läggning.

Transperson är den vars mentala kön inte överensstämmer med det biologiska eller juridiska könet. En transperson kan till exempel vara en kille som biologiskt och juridiskt är en tjej. Detta är ett samlingsbegrepp som i sig rymmer olika sätt att vara. Att vara transperson är inte en sexuell läggning utan handlar om könsidentitet och könsuttryck.

Queer kan vara en identitet där personen ifrågasätter normer. Det kan också vara när en person inte vill definiera sin sexuella läggning.

Cisperson är motsatsen till transperson, det vill säga en person vars mentala kön överensstämmer med det biologiska och juridiska könet, Till exempel en tjej som biologiskt och juridiskt är en tjej.

Hen är ett könsneutralt pronomen som används på primärt två sätt. Dels som ett alternativ till uttryck som han eller hon och vederbörande eller i fall där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras, dels för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna man eller kvinna.

Normkritik innebär att man vill förändra normer och strukturer som leder till att människor kränks, diskrimineras eller osynliggörs.