Till huvudinnehållet
Stäng meny

Varför?

Det finns många anledningar till att arbeta förebyggande i organiserade barn-  och ungdomsverksamheter. Men som ledare är det mycket som ska hinnas med, förberedas och följas upp inom ramen för den ordinarie löpande verksamheten och det kan kanske vara svårt att prioritera förebyggande insatser, svårt att se behovet när det finns så mycket annat att ordna med.

Sexuella kränkningar och övergrepp kan kännas främmande och avlägset. Men det händer. Det kan vara något som sker mellan vuxna ledare och barn, eller mellan barn och unga i verksamheten. Det kan vara planerat eller något som sker i stunden. Det kan vara kriminellt eller något så vardagligt som ett obehagligt uttryck. Oavsett är det viktigt att förstå att det händer och att vi, genom att höja vår egen medvetenhet, kan bli bättre på att förebygga, se och förstå samt stötta barn och unga som mår eller riskerar må dåligt.

En berättelse

Berättelser om kränkningar och övergrepp finns från alla typer av organisationer. Allt ifrån idrottens värld till scouter och trossamfund. Om vi är mottagliga kan vi låta andras erfarenheter bidra till att höja vår egen medvetenhet och utveckla vårt eget förebyggande arbete där vi verkar.

Utsätta, Utsättas, Hantera

Jesper Fundberg, forskare vid Malmö högskola, har intervjuat personer från olika sorters föreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, religiösa samfund samt Scouterna. Han har pratat med män och kvinnor. Fokus har varit på sexuella övergrepp mot barn och unga i föreningar. Personernas egna erfarenheter av att ha blivit utsatta för övergrepp, i sin ungdom, inom en förenings verksamhet. Erfarenheter av att ha varit med och utsatt andra för sexuella kränkningar och övergrepp. Föreningars erfarenheter av att ha hanterat situationerna. Syftet är att få en bild av de erfarenheter, känslor, tankar och handlingar som människorna fortfarande går och bär på och omvandla dem till kunskap som kan bidra till en utveckling av förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp inom föreningslivet.

Därför arbetar vi förebyggande mot sexuella kränkningar och övergrepp

Hur tänker föreningar kring varför de valt att arbeta förebyggande mot sexuella kränkningar och övergrepp? Några personer verksamma inom ledarledd barn- och ungdomsverksamhet delar med sig av sina tankar om förebyggande arbete.

Om sexuella kränkningar och övergrepp i media

Då och då lyfts frågan om övergrepp på barn och unga i media. Här kan du ta del av några medieproduktioner som på ett eller annat sätt berör ämnet sexuella kränkningar och övergrepp i ledarledda barn- och ungdomsverksamheter.