Till huvudinnehållet
Stäng meny

Röster från föreningar och samfund

Här har vi samlat några ledares tankar kring varför de arbetar aktivt med att stärka barns och ungas trygghet i den egna verksamheten. Kanske har ni i din verksamhet också tankar som ni vill dela med er av. Klicka här och berätta varför ni tycker det är viktigt att arbeta förebyggande mot sexuella kränkningar och övergrepp.

 

Varför jobbar vi förebyggande mot övergrepp? Jo, trygga Alviksungar blir bättre basketspelare. Då växer också klubben och ännu fler hamnar i en vettig idrottsmiljö.

Magnus Berg, styrelseledamot och ledare i Alvik basket

 

För mig och min scoutkår är det en självklarhet att jobba förebyggande mot alla former av övergrepp. Vi vill ha en frizon där man kan vara sig själv och känna sig trygg. Där det finns närvarande och medvetna ledare och vuxna som lyssnar och bryr sig och ger barnen/ungdomarna verktyg och möjligheter till makt över sin egen situation, vilket i sin tur ger kraft att våga säga ifrån, våga säga nej och våga sätta gränser.

Madeleine Persson, Västerstrands scoutkår

För att vi behöver omge våra barn och unga med trygga, modiga och ansvarsfulla ledare som vågar reagera och agera för barnens bästa.

Madeleine Sundell, barnrättsjurist, Frälsningsarmén

Friluftsfrämjandet guidar varje år tusentals barn, unga och vuxna till små och stora äventyr. Alltid med glädje, kunskap och säkerhet i fokus. Våra verksamhet avspeglar detta och vi arbetar för att samtliga ledare ska ha kunskap, känna trygghet och förmåga att agera för att säkerställa alla medlemmars välmående. För oss är trygghet ett ledord i det personliga mötet mellan medlem och ledare.

Anna Vikholm, Verksamhets- och Utbildningschef, Friluftsfrämjandet

För oss är det trovärdighetsfråga. Vi har ett förtroende när vi jobbar med barn och ungdomar och vi måste göra allt vad vi kan för att det skall vara en trygg och säker miljö.

Emme Adébo, sportchef, Lugi handboll

Svenska kyrkan önskar  erbjuda trygga mötesplatser präglade av respekt för  alla människor. Speciellt viktigt är detta i vår omfattande barn och ungdomsverksamhet. Därför erbjuder vi utbildning och fortbildning för  våra anställda och ideella medarbetare.

Inger Lise Olsen, handläggare för genderfrågor inom Svenska kyrkan

Vi i Stockholmshandbollen anser det viktigt att alla barn och ungdomar får spela handboll i en trygg miljö. En strävan mot en plats där vi vuxna tar vårt ansvar mot alla former av kränkningar.

Anna Bisso, utbildningsansvarig, Stockholms handbollsförbund