Till huvudinnehållet
Stäng meny

Röster om sexuella övergrepp i föreningslivet

Här följer några utdrag och citat ur rapporten Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar. Av de berättelser som vi får ta del av i rapporten får vi bilden av att det är många dimensioner som samverkar i sexuella övergrepp och att förebyggande arbete därmed bör ske utifrån olika kompletterande perspektiv.

Utan att göra jämförelser med andra övergrepp så tycks sexuella övergrepp syfta till att förnedra den utsatte genom att en mängd olika intima gränser överskrids. Såväl den fysiska och emotionella som den psykiska integriteten bryts ned av förövaren eller förövarna. I några av berättelserna beskrivs hur skam och smärta är medel och mål med övergreppen. Flera av de intervjuade berättar även att de inte vågat berätta vad de varit med om för omgivningen och tar på så sätt på sig ansvaret för en del av handlingen.

Jag visste inte hur mycket som skulle räknas, var det bara fullbordad våldtäkt eller vad räknades? Hur stort var det som hände mig? Han var ju stjärnan och behövdes i olika orkestrar och jag vet inte om mina föräldrar skulle förstå? Man pratade inom om det.

Citat ur rapporten Röster om sexuella övergrepp i föreningslivet

Det är svårt att blunda för övergreppens genusdimension. De flesta förövare är män och de flesta utsatta är flickor. I Röster om sexuella övergrepp i föreningslivet är förövarna män medan vi har en blandning av pojkar och flickor som utsatts. Kanske är berättelserna där invigningsritualer beskrivs en nyckel till att förstå sexuella övergrepp och dess koppling till maskulinitet. Det maskulina idealet skildras ofta som hård manlighet och det framkommer med all tydlighet i berättelserna om invigningsritualerna. Där handlar det om att uthärda smärta och stå ut med förnedring.

Idag tänker jag, så sjukt. Det finns inte. Men jag såg det aldrig som pennalism eller ens att man mobbade någon. Det var något som man skulle genomgå. Det var bara den drabbade som mådde dåligt. Tills det var över. Man skulle bli hård.

Citat ur rapporten Röster om sexuella övergrepp i föreningslivet

Att den som blir utsatt för ett sexuellt övergrepp mår dåligt av det är givet, alla erfarenheter, forskningsrapporter och dokumentationer visar att det kan sätta mycket djupa spår. Men vad sker hos förövare? Vilka spår lämnas kvar hos denne och vad ur en berättelse från en förövares perspektiv kan öka kunskapen om sexuella övergrepp? Även förövare kan bära på en svårhanterlig blanding av skuld och skam för det som personen har varit delaktig i.

 De flesta gick ut ur rummet med skuld och skam. Vi var femton, sexton år gamla. Vi pratade inte med varandra den kvällen. Inte ett ord. Jag mådde illa. Min bild av mig själv hade varit att jag alltid stod på de svagares sida. Jag var den i skolan man kunde prata med, att jag hjälpte andra. Den bilden raserades den natten. Att jag inte stod upp och emot.

Citat ur rapporten Röster om sexuella övergrepp i föreningslivet

 

Läs mer i rapporten Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar (pdf) Öppnas i nytt fönster.