Upptäck sexuella kränkningar hos dina anställda

Upptäck sexuella kränkningar hos dina anställda

Fotboll i Sverige
En mardröm för arbetsgivare kan vara när anklagelser om sexuella kränkningar inom arbetsgruppen uppdagas. Men det är trots det väldigt viktigt att inte blunda för det allvarliga problemet utan försöka upptäcka det tidigt så att du kan vidta åtgärder. Anonyma undersökningar Som arbetsgivare har man mycket ansvar, inte bara när det gäller företagets ekomoni men även de anställdas mående. Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan du upptäcka problem i arbetsgruppen och göra något åt dem innan det är för sent. Sexuella kränkningar är ett allvarligt problem på arbetsplatser och du som arbetsgivare kan upptäcka sådant med hjälp av en medarbetarundersökning. Då sådana undersökningar är anonyma så kan det vara ett bra första steg för den drabbade att göra sig hörd. Förtroende Det är otroligt viktigt att dina anställda känner förtroende…
Read More
Bröstförstoringar och sexuella kränkningar

Bröstförstoringar och sexuella kränkningar

Fotboll i Sverige
Det finns många förmodade anledningar till varför någon utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp. Oavsett vad anledningarna tros vara, finns det aldrig någon bra förklaring eller anledning att utsätta någon för denna typ av brott. Den som har gjort en bröstförstoring ska inte behöva utstå fler sexuella trakasserier än någon som inte har gjort en, men risken finns att så ändå blir fallet. Våga ta steget Den som funderar på att förstora sina bröst kan göra det med hjälp av Motiva Ergonomix2 för att få resultatet de vill ha. Hur man väljer att gå tillväga för att få en bröstförstoring beror på egna preferenser. Oavsett hur man går tillväga, kan den som planerar att göra en bröstförstoring känna oro inför hur allmänheten ska reagera. Kanske kan risken för att bli…
Read More
Gå vidare från sexuella kränkningar och övergrepp

Gå vidare från sexuella kränkningar och övergrepp

Fotboll i Sverige
Att utsättas för sexuella övergrepp och kränkningar är förfärligt. Beroende på övergreppets art är det mer eller mindre svårt att gå vidare i livet och komma över händelsen. Även om du får samtalsstöd och annan vård på grund av sexuella kränkningar och övergrepp är det en bra idé att försöka sysselsätta dig så gott det går på fritiden. En hobby som skingrar tankarna och som gör att du måste fokusera mer på nuet är trädgårdarbete och odling. Om du vill ha få en ny hobby kan du test att odla dahlia från knöl. Skingra tankarna med dahliaknölar Dahlia är en storslagen blomma som är väldigt vacker att ha i trädgården eller i kruka. Dahlia kan du förolda redan i mars-april för en tidig blomning. Det är även möjligt att direktplantera…
Read More
Förbygg sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen

Förbygg sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen

Fotboll i Sverige
Sexuella trakasserier är ett slags agerande som är av sexuell natur och som kränker en annan människas värdighet. Tyvärr förekommer det ibland sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatser. Många gånger pågår det i det dolda. Den som utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar vågar ibland inte berätta om det. För att få reda på om det försiggår några sexuella trakasserier kan du använda ett enkätverktyg för att skapa en enkät som medarbetarna får svara på. Du kan låta enkäten vara anonym så att alla vågar svara sanningsenligt. Som arbetsgivare är det viktigt att stoppa sexuella trakasserier och kränkningar som sker på arbetsplatsen. Skriv bra frågor Med ett enkätverktyg kan du skapa snygga och tilltalande enkäter. Det är ett lättanvänt verktyg som även hjälper dig att analysera svaren. Det är möjligt…
Read More