Upptäck sexuella kränkningar hos dina anställda

En mardröm för arbetsgivare kan vara när anklagelser om sexuella kränkningar inom arbetsgruppen uppdagas. Men det är trots det väldigt viktigt att inte blunda för det allvarliga problemet utan försöka upptäcka det tidigt så att du kan vidta åtgärder.

Anonyma undersökningar

Som arbetsgivare har man mycket ansvar, inte bara när det gäller företagets ekomoni men även de anställdas mående. Genom att genomföra en

medarbetarundersökning kan du upptäcka problem i arbetsgruppen och göra något åt dem innan det är för sent. Sexuella kränkningar är ett allvarligt problem på arbetsplatser och du som arbetsgivare kan upptäcka sådant med hjälp av en medarbetarundersökning. Då sådana undersökningar är anonyma så kan det vara ett bra första steg för den drabbade att göra sig hörd.

Förtroende

Det är otroligt viktigt att dina anställda känner förtroende för dig så att de vågar berätta om de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Ett tips är att ha regelbundna möten med varje anställd där ni inte bara pratar om löner och arbetsuppgifter men även deras relation till arbetskamraterna. Se till att vara tydlig med att samtalen med dig är konfidentiella och att du inte kommer berätta något vidare som de sagt till dig i förtroende.