Gå vidare från sexuella kränkningar och övergrepp

Att utsättas för sexuella övergrepp och kränkningar är förfärligt. Beroende på övergreppets art är det mer eller mindre svårt att gå vidare i livet och komma över händelsen. Även om du får samtalsstöd och annan vård på grund av sexuella kränkningar och övergrepp är det en bra idé att försöka sysselsätta dig så gott det går på fritiden. En hobby som skingrar tankarna och som gör att du måste fokusera mer på nuet är trädgårdarbete och odling. Om du vill ha få en ny hobby kan du test att odla dahlia från knöl.

Skingra tankarna med dahliaknölar

Dahlia är en storslagen blomma som är väldigt vacker att ha i trädgården eller i kruka. Dahlia kan du förolda redan i mars-april för en tidig blomning. Det är även möjligt att direktplantera dahliaknölar utomhus i en kruka eller direkt i rabatten. Det är bäst att direktplantera dahlia när det har blivit lite varmare ute i maj eller juni. När du beställer dahliaknölar kan du passa på att beställa några andra fröer som du kan odla. Det finns mängder av grönsaksfröer, blomfröer eller kryddfröer. Du kan alltid börja med några olika fröer för att känna på om odling är något för dig. Sedan kan du utöka din odling allt eftersom du känner att det är roligt och givande.

Sök hjälp när du blivit utsatt

Det finns olika stödstrukturer för sexuella trakasserier och övergrepp. Om du har blivit utsatt ska du absolut uppsöka vård eller söka hjälp och stöd på annat håll oavsett om händelsen skett på arbetsplatsen, i hemmet eller på någon annan plats.