Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp jobbetSexuella övergrepp jobbet

Anmäla sexuella övergreppAnmäla sexuella övergrepp

Vad sexuella övergrepp är

Det finns mycket som kan räknas som sexuellt övergrepp och det behöver inte alltid vara fysiska övergrepp. Ett sexuellt övergrepp är när någon mot din vilja gör något sexuellt mot eller med dig. Du kanske har hört ordet våldtäkt någon gång? Våldtäkt är en typ av sexuellt övergrepp där du blir tvingad att ha sex med någon mot din vilja. En våldtäkt är alltså att någon förgriper sig på dig och har sex med dig även fast du säger nej och visar med kroppen att du inte vill. Detta ska alltid anmälas till polisen för det är aldrig okej.

Ett sexuellt övergrepp kan också vara att du blir tvingad att se på när någon tar på sig själv eller att någon person tar på dig utan att du vill det. Det kan också vara att någon tvingar dig att ta på en person även fast du inte vill det. Allt sexuellt som är mot din vilja är alltså ett sexuellt övergrepp och är inte alls okej. Sexuella övergrepp är tyvärr väldigt vanliga och speciellt bland unga kvinnor, men man får inte glömma att även killar kan bli utsatta för sexuella övergrepp och det är inte heller okej.

Om du behöver hjälp efter att ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp så finns det många ställen att vända sig till. Det kan vara skönt att börja med att vända sig till en kvinnojour eller motsvarande om du är kille, där du kan få hjälp och prata av dig om vad som har hänt. Sedan är det väldigt viktigt att du anmäler dem som förgripit sig på dig till polisen så att gärningsmannen kan dömas och förhoppningsvis inte göra om samma sak igen mot någon annan.

Det kan vara jobbigt för en person som har blivit utsatt för sexuella övergrepp att anmäla sin förgripare, just därför är det skönt att prata med någon först och som sedan kan hjälpa dig genom hela anmälningsprocessen. Om du känner någon som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp så kan det vara skönt för den personen att du finns där och hjälper henne eller honom igenom hela processen. Det räcker med att du finns där som stöd så att personen som blivit utsatt vet att hon eller han kan vända sig till dig. Om du själv har varit med om ett övergrepp och vill ha någon närstående att prata med först så är det väldigt bra att prata med någon som står dig lite extra nära och som du verkligen litar på. Det finns även många sidor på nätet som hjälper utsatta människor som har varit med om sexuella övergrepp. Vill du läsa mer om detta så kan du kika på BUPs hemsida.

Sexuella övergrepp i förhållande

Något som är väldigt vanligt är sexuella övergrepp i förhållanden. De flesta våldtäkterna och övergreppen sker faktiskt i ett förhållande. Något som är viktigt att veta om är att det aldrig är okej att förgripa sig på någon även fast man är i ett förhållande. Du har alltså alltid rätt att säga nej om du inte vill och då ska din partner lyssna på det och acceptera det. I ett förhållande som är destruktivt så är det väldigt vanligt med sexuella kränkningar, alltså psykisk misshandel. Det kan till exempel vara att din partner säger kränkande saker om ditt kön eller på annat sätt trycker ned dig sexuellt.

När man är i ett destruktivt förhållande så brukar det vara väldigt svårt att ta sig ur det. Många som lever i ett destruktivt förhållande känner att de fortfarande älskar personen som behandlar dem illa och kanske har en förhoppning att allt ska bli bra, därför väljer de att stanna i relationen. Det som man bör tänka på är att en person som behandlar en illa i ett förhållande oftast inte kommer att ändra på sig, därför är det väldigt viktigt att ta hjälp från utomstående. Det man kan göra är att prata med en vän eller en förälder som man litar väldigt mycket på och berätta vad det är som händer. Om du berättar för någon som du litar på så kan den personen hjälpa dig att lämna förhållandet. Sedan kan det vara bra att prata med en psykolog eller kurator som kan hjälpa dig att må bättre efter det som har hänt, en psykolog eller kurator kan även hjälpa dig att anmäla händelserna till polisen. Det är alltid viktigt att anmäla sexuella övergrepp i ett förhållande så att inte personen kan göra samma sak i nästa förhållande.

Om du vill ha hjälp med att anmäla så kan du vända dig till en kvinnojour eller motsvarande om du är kille, och få hjälp med att anmäla. Om du vill läsa mer om sexuella övergrepp i ett förhållande så kan du kika på 1177s hemsida där du får veta mera om hur det är att bli utsatt för våld i nära relation och hur du kan göra för att få hjälp att komma vidare.

Sexuella övergrepp barn

Sexuella övergrepp på barn är tyvärr något som är mer vanligt än vad vi tror. I de flesta fall så är det småbarn som råkar ut för sexuella övergrepp och det är oftast av en förälder. I dessa fall så använder föräldern eller den närstående sin makt och barnets beroendeställning för att förgripa sig på barnet. Ett litet barn kan varken säga nej eller förstå vad som händer. Det är aldrig någonsin okej att förgripa sig på ett barn eller någon människa överhuvudtaget.

Om du känner ett barn som du är orolig för så bör du kontakta antingen socialtjänsten eller polisen så att de kan gå in och titta vad som händer. Om du vet att det är ett pågående övergrepp så måste du direkt kontakta polisen så att de kan gå in och stoppa det. Många ungdomar blir också utsatta för sexuella övergrepp, det kan vara sexuella övergrepp från en familjemedlem eller en närstående kompis eller en partner. Om du är en ungdom som blir utsatt för sexuella övergrepp så kan du vända dig till polisen eller till BUP som kommer att hjälpa dig att göra en anmälan.

Ett sexuellt övergrepp mot ett barn eller ungdom kan vara att barnet eller ungdomen tvingas se på när någon tar på sig själv, det kan också vara fysiska saker där förövaren tar på barnet eller ungdomen. Om du vill läsa mer om sexuella övergrepp på barn och ungdomar så kan du läsa på räddabarnens hemsida. På räddabarnens hemsida så kan du få tips på hur du kan gå tillväga om du själv eller någon i din närhet är utsatt för sexuella övergrepp mot barn.

Sexuella övergrepp på jobbet

Många sexuella övergrepp sker även på jobbet, det kan till exempel vara från en chef. På jobbet så kan det vara en chef som utför sexuella övergrepp mot en eller flera anställda. Om någon med en chefsposition utför ett sexuellt övergrepp mot sina anställda så använder personen sin maktställning mot offret. Om du själv är utsatt för sexuella övergrepp på jobbet så är det alltid viktigt att du anmäler det till polisen, då kan inte personen fortsätta med övergreppen. Du behöver inte bli rädd för att bli av med jobbet, det är den som utför sexuella övergrepp som kommer att bli av med jobbet.

Om du vill ha hjälp att anmäla ett sexuellt övergrepp på jobbet så kan du vända dig till en kollega som du litar på eller någon nära vän som kan hjälpa dig. Tyvärr så anmäls inte så många övergrepp på jobbet då offret oftast är rädd för att bli av med jobbet, självklart är det förövaren som ska bli av med sitt jobb. Om du vill läsa mer om sexuella övergrepp på jobbet så kan du titta på unionens hemsida, där du får information om sexuella övergrepp på jobbet.

Anmäla sexuella övergrepp på jobbet

Många människor vågar inte anmäla sexuella övergrepp, speciellt om de sker på arbetet. Detta kan bero på att man är rädd för att förlora jobbet bland annat. Vissa personer tycker att förövaren inte har gjort något fel utan att det är offret som det är fel på, men så är det inte. Alla sexuella övergrepp ska anmälas även om det är en våldtäkt eller en sexuell kränkning. Om du jobbar på en arbetsplats där chefen har utfört ett sexuellt övergrepp så har han eller hon utnyttjat sin maktposition. När du anmäler en chef för sexuella övergrepp så är det han eller hon som ska bli av med jobbet och inte du. Om du vill ha hjälp och stöd vid en anmälan så kan det vara skönt att prata med en kollega som kanske har sett allting och kan vittna åt dig. Du kan också vända dig till en psykolog eller kurator som kan hjälpa dig under hela anmälningsprocessen. Om du vill läsa mer om att anmäla sexuella övergrepp på jobbet så kan du läsa på arbetsmiljöupplysningens hemsida där du får tips på hur du kan gå till väga.

Att anmäla sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp ska alltid anmälas till polisen, dels för att du ska få ett lugn men också för att minska risken att personen gör samma sak igen. Alla vet inte riktigt hur en anmälan går till och hur man ska gå till väga, så nu kommer du att få läsa lite kort om hur allt fungerar.

När du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller vilket annat brott som helst så ska du börja med att kontakta en polis. Du kan kontakta en polis som du ser ute på gatan eller så kan du gå in på polishuset, du kan också ringa till polisen på 11414. När du pratar med polisen så ska du berätta i minsta detalj om vad som har hänt, detta kan vara jobbigt så därför är det bra om du har någon med dig som du litar på. Polisen kommer att dokumentera allt som du säger och du får oftast alltid läsa igenom det som polisen har skrivit. Efter du har berättat allt för polisen påbörjas en förundersökning. Om du inte vill prata med polisen utan det känns bättre att skriva så kan du skicka ett meddelande på polisens hemsida, dock går inte alla brott att anmäla via polisens hemsida. Om du vill läsa mer om första steget till att anmäla ett brott så kan du läsa mer på polisens hemsida där du kommer att få all information som du behöver om vad ett sexualbrott är och hur du ska gå till väga för att anmäla brottet.

Från anmälan till dom

När du har anmält ett brott så kommer det att påbörjas en förundersökning. Du kommer att kallas på flera förhör och du kommer att bli tilldelad en advokat eller ett målsägarbiträde. En advokat och ett målsägarbiträde hjälper dig igenom hela processen från de första förhöret till rättegången. På förhören får du berätta mer om vad som har hänt och du kommer också att få svara på frågor som polisen kan tänkas ha. När du har varit på några förhör så kommer den misstänkte att kontaktas och bli kallad på förhör. När allt är klart och polisen har den information som de behöver så kommer åklagaren att väcka åtal eller lägga ned ärendet om det inte finns bevis nog.

Om åtal väcks så kommer du och den misstänkte att bli kallade till en rättegång. På en rättegång kommer du att få berätta allt från början och dina vittnen, om du har några, kommer också att berätta vad de har sett. Den misstänkte får också berätta sin del av historien och om den misstänkte också har vittnen så kommer de också att berätta vad de har sett. När rättegången är slut tar domarna ett beslut om det ska leda till fällande dom eller ej. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida för mer information.

Om du har några frågor om sexuella övergrepp kan du kontakta oss här.

granser.nu – allt du behöver veta om sexuella övergreppgranser.nu – allt du behöver veta om sexuella övergrepp