Gå distansutbildning i ledarskap och minska risken för sexuella trakasserier

På en arbetsplats är det viktigt med ledare som verkligen kan leda och skapa en bra atmosfär. Det påverkar även relationen mellan medarbetarna. Genom att gå en distansutbildning i ledarskap minskar du risken för kränkingar och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Distansutbildning i ledarskap

För att upptäcka olika problem på arbetsplatsen måste du ha kunskap, men även mod att leda och ta upp olika slags problem. En bra chef arbetar förebyggande och skapar en miljö där arbetstagarna vågar säga till när mobbning och trakasserier förekommer. Allt börjar med chefen och den attityd som du förmedlar. Därför är det smart att gå en distansutbildning i ledarskap hos Mgruppen för att du ska förbättra och utveckla dina chefsegenskaper. De fokuserar på de tre områdena som skapar ett effektivt ledarskap: leda dig själv, leda andra och leda verksamheten. Allt på distans och utifrån vad du behöver utvecklas mer i. Gå en distansutbildning ledarskap hos Mgruppen och bli den bästa versionen av dig själv.

Sexuella trakasserier på jobbet

I och med #Metoo aktualiserades problemet med sexuella trakasserier på arbetsplatsen väldigt mycket. Det är många, särskilt kvinnor, som upplevt olika slags trakasserier och övergrepp. Vissa väldigt fysiska och tydliga, medan andra trakasserier har varit subtila och främst verbala. Men inget av det är ok. Alla, både män och kvinnor, ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Kunna stå i kopieringsrummet och kopiera papper utan att känna sig utsatta när en viss kollega kommer in i rummet. Eller behöva höra kommentar om sitt utseende eller subtila sexuella skämt. En bra chef vågar ta upp problem i förväg. Genom att gå en chefsutbildning kommer du bli säkrare i rollen som ledare. Att leda handlar inte bara om att bestämma, utan lika mycket om att få medarbetarna att kunna utföra sina uppgifter väl. Otrygga medarbetare kommer inte stanna kvar eller kunna ge hundra procent. Alla förlorar på det. Risken för dåligt arbetsklimat, förstörda liv, sjukskrivningar, depression och rent av självmord minskar rejält när en verksamhet drivs av en riktigt bra chef. En ledare som månar om sina medarbetare och som med sin attityd visar att vissa beteenden inte får förekomma.

Förebygga problemen

Det absolut bästa för alla parter är att förebygga problem. Det är inte heller alltid som alla är medvetna om att deras ord eller skämt är trakasserier. Ibland uppstår negativa kulturer på en arbetsplats och det är du som chef som sätter ribban. Ju mer vårdat språk som du använder, desto mer vårdat språk kommer dina medarbetare använda mot både varandra och kunder. Ju tydligare du är med hur fel sexuella trakasserier är, desto mindre problem får du på arbetsplatsen.